Valjanost iskaznice za rad s pesticidima moguće je produžiti na dodatnih 6 mjeseci bez pohađanja dopunske izobrazbe

Valjanost iskaznice za rad s pesticidima moguće je produžiti na dodatnih 6 mjeseci bez pohađanja dopunske izobrazbe o održivoj uporabi pesticida.

 

S obzirom da je situacija s pandemijom koronavirusa odgodila i dopunsku izobrazbu poljoprivrednika za rad s pesticidima, Hrvatski je sabor 19. ožujka donio Odluku o Zakonu o dopuni Zakona o održivoj uporabi pesticida.

Tako se u članku 1. Zakona o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine«, br. 14/14. i 115/18.) u članku 26. stavku 1. iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi: "Uslijed posebnih okolnosti odnosno događaja ili određenog stanja koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, moguće je da ovlaštene pravne i fizičke osobe za provedbu izobrazbe na zahtjev obveznika izobrazbe administrativno produže valjanost iskaznice na dodatnih šest mjeseci, bez pohađanja dopunske izobrazbe."