MARTINSKA BAŠTINA u DUGOM SELU

Martinska bastina Sveti Martin štuje se u Dugom Selu kao zaštitnik grada i župe, vinogradara i vinara. Na dugoselskom području, koje je povijesno određeno kao Zemlja sv. Martina, nastala je vrijedna svetomartinska materijalna i nematerijalna baština. Autorica Nadica Kozić potanko je tu baštinu opisala počevši od graditeljske i materijalne baštine, do običaja i tradicije koja se štuje, uz prikaz novonastalih kulturnih vrijednosti potaknutih zaštitom ovoga sveca. Posebice su prikazane dugoselske aktivnosti u stvaranju svetomartinskih kulturoloških putova u smjeru proeuropske orijentacije ovoga grada i njegovih građana. Povijesni tokovi, tradicija i baština te međunarodna suradnja na njoj temeljena, pokrepljeni su mnogim fotografijama i prikazima. Knjigu  je moguće nabaviti u Učilištu Dugo Selo, cijena iznosi 100,00 kn.