TEMPLARI I IVANOVCI NA na ZEMLJI SV. MARTINA

Templari_.jpg Arheolog  Juraj Belaj prikazuje život i djelovanje viteških redova na Zemlji sv. Martina, koja   od 13. stoljeća obuhvaća današnje dugoselskog područje u širem smislu. Opisi Templara i ivanovaca  potkrijepljeni su nalazima arheoloških  istraživanja koje je autor provodio na lokalitetu Martin breg u Dugom Selu. Knjiga je objavljena 2007. godine  u Dugom Selu. Knjigu  je moguće nabaviti u Učilištu Dugo Selo, cijena iznosi 100,00 kn.