Jedanaesti susreti likovnih umjetnika – kipara

Prilikom susreta likovnih umjetnika 2011. godine  tema nije bila zajednička značajka, za razliku od prethodnih desetak susreta. Ovog puta to je bio materijal – drvo i to tisućljetni subfosilni ostaci hrastova i topola pronađeni u dubini jezera. To je bio poseban izazov za 14 autora, čiji je rad pratio povjesničar umjetnosti Vanja Babić. Neki autori izvodili su tek minimalne intervencije na pronađenim oblicima drva poput Vene Lebarića  koji je u interakciji s djelom „pronašao vrijeme“. Domagoj Gračan u svojoj je Formi pronašao stvaralački dijalog između čovjeka i prirode. Nikola Faller  primijenio je igru konstrukcija od drva s dodacima tvoreći prozračne oblike.   Ana Gizdić  kultiviranom  je skulptorskom intervencijom postigla spoj između živog organizma i tehnologije. Dejan Kljun svojim je djelom  jednostavne forme povezao zemlju i nebo. Vitar Drinković  minimalnim je  zahvatima na korijenu hrasta  i asocijativnom apstrakcijom uz dodatak boje stvorio jrad koji podsjeća na  glavu vepra. Marija Sršen  u svom je poetičkom radu u drvu izvela formu ptice. Savršenom kombinacijom drva u obliku kvadra i metalnih šipki,  koje tvore prozračnu kuglu, Pero Mrnarević stvorio je djelo koje dominira u beskrajnom otvorenom prostoru. Margareta Lekić oblikovala je stari panj u umjetničko djelo dodajući mu metal i boju.  Rinella Ivanković  otvorila je drvo u sredini dajući mu vizualnu dinamiku i protok sunčeva svjetla s energijom. Slikar Robert Samardžić,  rad u drvu     posvetio je intenzivnom dijalogu prostora i tvari. Irena Škrinjar  od drva je oblikovala ljude u vidu karikatura, dodajući metal koji je savršeno spojila s osnovnim materijalom.  Helena Ohnjec  mudro je spojila  medij skulpture sa bojom kojom je  pejsažno oslikala  brda od drva.  Slavimir  Slaviček Šumski  u svojom šarenoj i veseloj ribi pokazao je skulptorsko oblikovanje ali i oslikavanje, dok je u drvenom cvijetu samo minimalno intervenirao. Dojmljiva skulptura sove od nekoliko komada drva autora  Ivana Čačića izaziva simpatije  kao i likovnu atraktivnost.

Ova izložbena kolekcija raširena je po otvorenim i zatvorenim prostorima. Dio skulptura uklopljen je u otvoreni grad dok su krov nad glavom na više adresa našla djela manjih dimenzija.

 • PTICE, Marija Sršen, subfosilni hrast, 100x40x80 cmPTICE, Marija Sršen, subfosilni hrast, 100x40x80 cm
 • SOVA, Ivan Čačić, subfosilni hrast s metalom, 70x88x24 cmSOVA, Ivan Čačić, subfosilni hrast s metalom, 70x88x24 cm
 • VESELA RIBA PAROPERKA, Slavimir Slaviček, subfosilni hrast, 240x110x70 cmVESELA RIBA PAROPERKA, Slavimir Slaviček, subfosilni hrast, 240x110x70 cm
 • PRONAĐENO VRIJEME, Veno Lebarić, subfosilni hrast, 220x30x28 cmPRONAĐENO VRIJEME, Veno Lebarić, subfosilni hrast, 220x30x28 cm
 • LJUDI (govore), Irena Škrinjar, subfosilni hrast i metal, 112x39x20cm, 106x49x20 cm,LJUDI (govore), Irena Škrinjar, subfosilni hrast i metal, 112x39x20cm, 106x49x20 cm,
 • FOSILIZIRANI PRIMORIDIJALNI VEPAR, Vitar Drinković, subfosilni hrast i lak, 140x100x110 cmFOSILIZIRANI PRIMORIDIJALNI VEPAR, Vitar Drinković, subfosilni hrast i lak, 140x100x110 cm
 • FORMA XXXIII, Domagoj Gračan, subfosilni hrast, 130x75x58FORMA XXXIII, Domagoj Gračan, subfosilni hrast, 130x75x58
 • DRVENI CVIJET, Slavimir Slaviček Šumski, subfosilni hrast, 95x125x125 cmDRVENI CVIJET, Slavimir Slaviček Šumski, subfosilni hrast, 95x125x125 cm
 • bez naziva, Robert Samardžić, subfosilna topola, 150x80x60 cmbez naziva, Robert Samardžić, subfosilna topola, 150x80x60 cm
 • bez naziva, Robert Samardžić, subfosilni hrast, 150x115,105 cmbez naziva, Robert Samardžić, subfosilni hrast, 150x115,105 cm
 • BRDA S POLJIMA, Helena Ohnjec, subfosilni hrast i boja, 30x30x32, 30x32x32BRDA S POLJIMA, Helena Ohnjec, subfosilni hrast i boja, 30x30x32, 30x32x32
 • CHAULIODUS SLOANI RR 2500, Ana Gizdić, subofosilna topola, 342x140x110 cmCHAULIODUS SLOANI RR 2500, Ana Gizdić, subofosilna topola, 342x140x110 cm
 • bez naziva, Pero Mrnarević, subfosilni hrast s metalom, 75x60x110 cmbez naziva, Pero Mrnarević, subfosilni hrast s metalom, 75x60x110 cm
 • bez naziva, Nikola Faller, subfosilni hrast, kombinirana, 280x200x160 cmbez naziva, Nikola Faller, subfosilni hrast, kombinirana, 280x200x160 cm
 • bez naziva, Margareta Lekić, subfosilna topola, metal i boja, 75x80xx60 cmbez naziva, Margareta Lekić, subfosilna topola, metal i boja, 75x80xx60 cm
 • BEYOND THE TIME, Dejan Kljun, subfosilni hrast, 340x30x30 cmBEYOND THE TIME, Dejan Kljun, subfosilni hrast, 340x30x30 cm
 • OTKRIVANJE, Rinella Ivanković, subfosilna topola, 90x80x35 cmOTKRIVANJE, Rinella Ivanković, subfosilna topola, 90x80x35 cm