• 01/2753-419
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pravo na pristup informacijama

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine», broj: 25/13.), i članka 28. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo, na 11. sjednici održanoj dana 20. ožujka 2015. godine, donijelo je sljedeću

 

O D L U K U

o ustrojavanju Kataloga  informacija
u Pučkom otvorenom učilištu Dugo Selo


 

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

 I. UVODNE NAPOMENE

Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine», broj: 25/13.), Pučko otvoreno učilište Dugo Selo (dalje u tekstu: Učilište) ustrojava Katalog informacija koji sadrži pregled informacija koje posjeduje, raspolaže i nadzire Pučko otvoreno učilište Dugo Selo. Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.